Γιάννενα & Σύγχρονη Δημιουργία
PublicityPublicity

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ copyright 2010

Publicity

 

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών.
 
1η εκδήλωση, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, 03/12/2008
 
       

 
 
2η εκδήλωση, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών, 12/12/2008