Γιάννενα & Σύγχρονη Δημιουργία
Δάμου Κωνσταντίνα Δάμου Κωνσταντίνα

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ copyright 2010


Τηλέφωνο:
2653031788
Σπουδές:

Aπόφοιτος της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής Άνω Πεδινών


Επαγγελματική δραστηριότητα:

Έχει την εποπτεία επί εικοσαετίας του Εργαστηρίου Υφαντικής (τμήμα παραγωγής) στη Ριζάρειο Χειροτεχνική Σχολή Μονοδενδρίου, η οποία λειτουργεί από το 1981. Σε αυτό εργάζονται απόφοιτες μαθήτριες της Σχολής αμειβόμενες σύμφωνα με το αποδιδόμενο έργο και ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α.


Δεν υπάρχουν διαθέσιμες εικόνες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ηχητικά αρχεία

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα βίντεο

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία