Γιάννενα & Σύγχρονη Δημιουργία

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ copyright 2010

Περιγραφή του έργουΠεριγραφή του έργου

Είσοδος

Συμμετοχή σε μικρού μήκους ταινία

Το έργο «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» εντάσσεται στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Μέτρο 1.3: «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» και συγχρηματοδοτήθηκε  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20%. 

 
Στόχος του έργου ήταν η καταγραφή των τοπικών καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Αποτέλεσμα του έργου αυτού είναι ένας μοναδικός «κατάλογος» καλλιτεχνών της περιοχής ο οποίος και θα αποτελέσει τον «πολιτιστικό χάρτη» του Νομού. 
 
Κατά τη διάρκεια του έργου έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
 
Υποέργο 1:
- Καταγραφή καλλιτεχνών
- Ψηφιοποίηση υλικού
- Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα
 
Υποέργο 2:
 
Υποέργο 3:
- Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου
 
Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για πάνω από 850 καλλιτέχνες (Δημογραφικά, Βιογραφικό) και επιλεγμένα έργα τους (φωτογραφίες, έγγραφα, ηχητικά αρχεία, αρχεία video).
 
Άμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι επαγγελματίες καλλιτέχνες καθώς με το παρόν έργο θα είναι δυνατή η δημοσίευση και προβολή του έργου τους αλλά και το κοινό το οποίο θα έχει την δυνατότητα να έρθει σε επαφή και να μυηθεί στην σύγχρονη δημιουργία των Ιωαννίνων.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Γιάννενα και Σύγχρονη Δημιουργία» απέσπασε Αριστείο από το Επιχειρησιακό Προγράμμα και ειδικότερα στα πλαίσια της «Καθιέρωσης Θεσμού Αριστείας».
Περισσότερες πληροφορίες για τον Θεσμό και για τα έργα που βραβεύτηκαν υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.infosoc.gr
 

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα τον Δήμο Ιωαννιτών για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).  

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ